Fotoalbum

Här har Emma gjort en förändring på Daniel

En vanlig toppklippning efter sommaren

En stor förändring

En styling på Theresa

Här finns bilder på lite arbeten vi gjort